image

Computer Center @ MSU

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พบกับพวกเราได้บน Facebook

 

 

แจ้งปัญหาการใช้ระบบ และขอ Account

ติดต่องาน "One Stop Service"
สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร B ชั้น 3 ห้อง B-311
ติดต่อ โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 2455

 

ที่ตั้งสำนักงานปัจจุบัน

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชั้น 3,4 อาคารวิทยบริการ B ต. ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 44150